Der afholdes generalforsamling i Hallens kantine den 30-03-2022 kl. 19:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Fremlæggelse af budget med fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
på valg er formand Jørgen Fogtmann & næstformand Kim Jørgensen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Forslag til behandling af punkt 4 skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Navn & adresse på forslagsstilleren skal medfølge forslaget.