Velkommen til Nørre Alslev Net


Torsdag den 22. marts blev der afholdt Generalforsamling i fælleshuset solvænget 2.

Den 22-03-2018 blev der afholdt Generalforsamling i Nørre Alslev Net.
Fremmødet var ikke stort, men en tak skal der lyde, til de der mødte op. Aage Nielsen blev valgt til dirigent.
Regnskab 2017 samt budget 2018 blev godkendt dog med en note om manglende forklaring på tal i regnskabet. Kasseren har dog lovet at give denne forklaring til de medlemmer, der ønskede dette.
Bestyrelsen havde stillet et forslag om, at opkrævning af kontingent for hvilende medlemskab (336 kr. pr. halvår) skal ophøre med virkning fra 1. juli 2018. Det blev vedtaget.
På valg var Formand Jørgen Fogtmann og Bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen samt suppleant Morten Fogtmann.
Alle genvalgt ligesom revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen blev opfordret til fremadrettet at sørge for, at foreningen bliver mere synlige således at nogle af de tabte medlemmer kan vende tilbage. Til slut præsenterede Stofa, hvordan de ser fremtidens tv.

Formandens beretning kan læses her
Referrat kan læses her


Nyt referat fra bestyrelsesmøde

Under vedtægter er det nu muligt at læse seneste referat fra det sendeste bestyrelsesmøde eller du kan læse det her.

Stofa nu med mere gratis internet

Vores forening samarbejder med Stofa , derfor kan du få super hurtigt bredbånd og en masse tv pakker. Nu kan man gratis få 4/1 MB internet mod de før 2/1 MB. Opgrader gratis ved henvendelse til Stofa
Grundpakken bliver fremover opkrævet sammen med den valgte pakke af Stofa.
Der opkræves kvartalsvis. Se mere her


Stofa nye tiltag frit valg

    • Nu kan du frit vælge imellem alle stofas kanaler og frit købe den eller de kanaler du ønsker enkeltvis. Dvs. med grundpakken har du nu mulighed for at købe 3+ hvis du er
     sportsinteresseret eller Disney alt efter dine interesser.

    • Smart TV med optag spol frem og se senere.
    • Smart Tv på din computer.
    • Support alle ugens dage.
     Læs mere her