Velkommen til Nørre Alslev Net

IndkALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 27/3-19 KL. 19:00 I sOLPARKENS FESTHUS


Dagsorden for generalforsamling den 27-03-2019 kl. 19:00 i Solparkens Festhus
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fremlæggelse af budget med fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag kan indleveres på mail jfo535@gmail.com indeholdende navn og adresse

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, til vedtagelse på generalforsamlingen. Læs dem her


Nyt referat fra bestyrelsesmøde

Under vedtægter er det nu muligt at læse seneste referat fra det sendeste bestyrelsesmøde eller du kan læse det her.

Stofa nu med mere gratis internet

Vores forening samarbejder med Stofa , derfor kan du få super hurtigt bredbånd og en masse tv pakker. Nu kan man gratis få 4/1 MB internet mod de før 2/1 MB. Opgrader gratis ved henvendelse til Stofa
Grundpakken bliver fremover opkrævet sammen med den valgte pakke af Stofa.
Der opkræves kvartalsvis. Se mere her


Stofa nye tiltag frit valg

    • Nu kan du frit vælge imellem alle stofas kanaler og frit købe den eller de kanaler du ønsker enkeltvis. Dvs. med grundpakken har du nu mulighed for at købe 3+ hvis du er
     sportsinteresseret eller Disney alt efter dine interesser.

    • Smart TV med optag spol frem og se senere.
    • Smart Tv på din computer.
    • Support alle ugens dage.
     Læs mere her